Simpozion 2009

În perioada 2-6 iunie 2010
va avea loc la Colegiul Naţional Iaşi
Simpozionul Naţional "Literatura şi celelalte arte".
Va invitãm sã participaţi!

Simpozionul Naţional "Literatura şi celelalte arte" din iunie 2010 constituie, prin caracterul sãu transdisciplinar, o piatrã de hotar care va marca istoria învãţãmântului în România.

Am certitudinea cã suflul autentic al transdisciplinaritãţii va fi prezent la Iaşi.

Ceea ce este important vizeazã permanenta interacţie între transdisciplinaritate şi discipline. Sper cã acest simpozion va convinge autoritãţile naţionale şi directorii şcolilor din România asupra consecinţelor fecunde ale transdisciplinaritãţii în procesul de învãţãmânt.

Nevoia de transdisciplinaritate trebuie sã inspire orice proiect demn de o educaţie care poate face faţã marilor încercãri ale secolului în care trãim.

Paris, 20 mai 2010
Prof. dr. Basarab Nicolescu
Membru de Onoare al Academiei Române

Conf. univ. dr. Mina - Maria Rusu
Transdisciplinaritatea sau despre viziunea postmoderna asupra cunoasterii prin educatie

Prof. univ. dr. Simona Modreanu
Spre un nou tip de umanism?