A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 
 
  • XENOPOL ALEXANDRU D.
  • XENOPOL ALEXANDRU D.

    1847-1920 - ISTORIC, SOCIOLOG, ECONOMIST SI FILOSOF

    Xenopol a început sã învete carte la pensionul tatãlui lui, iar din anul 1861 a trecut la Scoala Trei Ierarhi, apoi la Liceul National si în sfârsit la Academia Mihãileanã. Sudiile superioare le-a fãcut, ca bursier, la Berlin, unde si-a luat doctoratul în drept. În 1871 intrã în magistraturã si obtine o catedrã la liceul la care învãtase, iar în 1878 Xenopol predã istoria românilor la Universitatea din Iasi.. Opera sa vastã cuprinde titluri ca Rãzboaiele dintre rusi si turci si înrâurirea lor asupra Tãrilor Române, Teoria lui Roesler, Domnia lui Cuza Vodã, Istoria partidelor politice din România, Sociologia e istoria s.a.