A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
 
 
  • VASILIU GHEORGHE
  • VELINI ANTON
  • VOLANSCHI MIRCEA
  • VELINI ANTON

    1812-1873 - PEDAGOG

    Numele lui Anton Velini ramâne asociat în istoria învãtãmântului românesc cu înfiintarea primei scoli normale din tãrile române, de primele scoli sãtesti sistematice din Moldova, de pregãtirea primilor învãtãtori pentru aceste scoli si de tipãrirea primului manual de metodicã si pedagogie. A studiat la Colegiul Sf. Sava din Bucuresti si la Scoala Vasilianã din Iasi, desãvârsindu-si educatia la Viena, unde a obtinut si titlul de doctor în filosofie. Dupã terminarea cursurilor revine în tarã, la Iasi, unde predã la Seminarul de la Socola, Academia Mihãileanã, Scoala normalã Vasile Lupu, Gimnaziul Central. În calitate de profesor de pedagogie, Anton Velini a tratat sistematic, printre primii la noi, problemele metodicii si ale educatiei intelectuale, morale si fizice în Manualul de metodicã si pedagogie pentru profesorii scoalelor primare.