Evaluarea Nationala 2019

TELEFON VERDE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

0800 801 100*


TELEFON VERDE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

JUDEȚEAN IAȘI

0800 816 232*

* pentru sesizarea neregulilor apărute în organizarea și desfășurarea examenelor naționale

 

Evaluarea Națională 2019 - COLEGIUL NAŢIONAL IAŞI

 

Ierarhia pe judet aici


Luni, 1 iulie 2019, se va afișa la avizierul unității calendarul vizualizării lucrărilor la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a,în anul școlar 2018-2019.


Sâmbătă, 29 iunie 2019, se vor afișa la avizierul unității rezultatele finale la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2018-2019.


CONTESTAȚIILE SE DEPUN ASTĂZI, 25.06.2019, ÎN INTERVALUL ORAR 14.00 – 20.00.

ÎN CAZUL ÎN CARE CANDIDATUL DEPUNE CONTESTAȚIE LA AMBELE DISCIPLINE, SE VOR DEPUNE DOUĂ CERERI, ÎNREGISTRATE INDIVIDUAL. FIECARE CERERE VA FI ÎNSOȚITĂ DE COPIA  C.I. A CANDIDATULUI SI A TUTORELUI/REPREZENTANTULUI LEGAL.

FOARTE IMPORTANT!

Art. 9, alin. 1 din O.M. nr.4813/2018: nota inițială se poate modifica, după caz prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestație.

Candidaţii vor fi însoţiţi, la depunerea contestaţiilor, de către un tutore/reprezentant legal.


Afișarea rezultatelor inițiale, înaintea contestațiilor, se va face la avizierul școlii în data de 25 iunie 2019 (până la ora 12:00)

 

Repartiţia pe săli este afişată la avizierul Colegiului Naţional.

Ora de începere a probelor din cadrul Evaluării Naționale, 2019 este 9:00.

Accesul candidaţilor în săli va fi permis până la ora 8:30, pe baza actului de identitate.

Accesul candidaților se va face folosind intrarea de la Corp A

Sala de bagaje este P3

Fiecare sală de examen, sala în care se descarcă și multiplică subiectele și sala de bagaje vor fi monitorizate audio-video


  • Masuri minimale de aparare impotriva incendiilor aici
  • Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2018-2019 se găseşte aici
  • Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a, an şcolar 2018-2019, se desfăşoară în conformitate cu Ordinul nr. 4813/2018 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019, care se găseşte aici și cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, anexa 2 la OMECTS nr. 4801/2010, care se găseşte aici

Contact

  • Str. Arcu, Nr. 4, Cod 700125, Loc. Iaşi
  • Tel: (0040) 0232 214036
  • Fax: (0040) 0232 264385
  • Email: office@cniasi.ro (colegiulnationaliasi@yahoo.com)
  • Website: www.colegiulnationaliasi.ro

Diplome

An Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image Slideshow 
spinner